Hoa Cúc Một Mùa Thơ - Tưởng nhớ Thầy, Tỳ Kheo Thiện Minh

Để tưởng niệm một “mùa hạ đầu tiên vắng bóng Người”, chúng tôi đã biên tập lại những bài thơ trong mùa hạ cuối in thành tập thơ Hoa Cúc – một mùa thơ gửi tặng đến quý độc giả như một lời cám ơn đến những tình cảm quý báu mà quý vị đã giành cho Tỳ khưu Thiện Minh, bút danh Hoa Cúc.

Trích trang "www.phatgiaonguyenthuy.com" đã ghi: 
 
Để tưởng niệm một “mùa hạ đầu tiên vắng bóng Người”, chúng tôi đã biên tập lại những bài thơ trong mùa hạ cuối in thành tập thơ Hoa Cúc – một mùa thơ gửi tặng đến quý độc giả như một lời cám ơn đến những tình cảm quý báu mà quý vị đã giành cho Tỳ khưu Thiện Minh, bút danh Hoa Cúc.
 
 
+++
 
 
Các bài viết tưởng niệm Thầy:
 
[21/07/2018] Tiễn Biệt Người Đi
(Tâm hương đưa tiễn Thượng Tọa Thiện Minh)  
 
 
 
[28/07/2018] Kính nhớ huynh! 
 
[15/09/2018] Ngọn đèn đất Vĩnh  
 
[26/07/2018] Mùa Hạ Buồn !!!