Con đường của chúng ta

Lê Kim Kha biên soạn

Con đường của chúng ta


  • Ai cũng được lên thiên đàng: chỉ cần “Làm người tốt!”
  • Làm thế nào để có được một đời sống ấm no về vật chất và bình an về tâm linh?
  • Tài sản nào chúng ta sẽ mang đi sau khi từ giã trần gian này?


. . . Bạn có bao giờ tự hỏi rằng cuộc sống này của chúng ta có ý nghĩa gì?. Tại sao chúng ta được sinh ra để rồi chết đi...?. Mà mỗi ngày lại dửng dưng trôi qua!. Vì vậy, có lẽ tất cả chúng ta đều mong cầu có được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này và nhiều phúc lành trong kiếp sống mai sau. Vì nếu không phải như vậy thì chúng ta đang sống trên đời này để làm gì?

. . . như Phật đã dạy: “Điều gì gây hại cho mình, cho người thì đừng làm. Còn điều gì mang lại lợi lạc cho mình, cho người thì nên làm”.

Tương tự vậy: Sự thực hành nào trong đời sống thế tục và tâm linh mang lại hạnh phúc chân chính và bền lâu cho mình, thì nên làm và tiếp tục làm.

. . . và “Làm Người Tốt!”, vì nếu không làm được những điều đó để làm người tốt, thì đâu còn con đường nào mang lại bình an và hạnh phúc lâu bền cho mình và mọi người thân yêu...

. . . Trong những ngày này, ta chỉ có một đời để sống. Rồi trong một mai hữu hạn ta lại ra đi... Đó là trang buồn trong quyển sách tung tăng và phiêu linh của một đời người!.

. . . Vậy hãy làm mỗi ngày thành một ngày sống có ý nghĩa...

NỘI DUNG SÁCH:

PHẦN I - Hãy Làm Người Tốt!

PHẦN II - Để Có Một Đời Sống Phúc Lành

PHẦN III - Phụ Lục Các Chú Giải & Luận Giảng

PHẦN IV - Phụ Lục Các Bài Kinh

PHẦN V - Hướng Dẫn Thiền Tập Căn Bản

TOÀN QUYỂN