Trích chọn các Kinh theo các chủ đề giáo lý (bản In 2022)

Tỳ kheo Bồ-Đề
Lê Kim Kha dịch

Tuyển tập các Kinh theo các chủ đề giáo lý

 

Lời Người dịch

Kính gửi các Tăng, Ni, Phật tử và các độc giả:

(A) Quyển sách này gồm đoạn-kinh và bài-kinh được trích chọn theo những chủ-đề giáo lý bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Bồ-Đề trong thời gian thầy đã dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam như:

- Các sư thầy có thể dùng để trích dẫn và giảng rộng các lời kinh theo các chủ-đề cho các Phật tử.

- Các tăng sinh, sinh viên đang theo học ở các trường Phật giáo. Những người nghiên cứu cần tìm hiểu và trích dẫn các kinh.

- Các Phật tử và những người bắt đầu tìm hiểu Phật giáo muốn tìm đọc những lời dạy của Phật theo những chủ-đề mình muốn đọc nhưng họ chắc chắn gặp khó khăn vì những bài kinh đó nằm rải khắp trong Tàng Kinh lớn của Phật giáo.

- Và những người đọc thời nay không thể đọc hiểu được các bản dịch có dùng tiếng Hán Việt của các vị sư thầy trước kia.

(B) Bản dịch tiếng Việt phổ thông này đã cố gắng dịch đúng và chính xác lời và ý nghĩa của những kinh gốc. Hy vọng quý độc giả dễ dàng đọc hiểu được hầu hết những lời dạy của Phật. Khi đang đọc hiểu ý nghĩa của lời kinh, nếu không quá cần thiết thì không cần phải ngưng lại để đọc các chú thích, bởi vì những chú thích và luận giảng thường giải thích sâu xa, và lúc đó người đọc có thể bị lạc khỏi ý-nghĩa đơn thuần của bài kinh đang đọc. Trừ một số câu hay đặc ngữ khó hiểu khi mới đọc lần đầu thì quý vị nên đọc phần chú thích chỗ đó.

Quý vị cũng nên đọc từ đầu đến cuối như một “CÂU CHUYỆN LỚN” của Phật giáo. Những người đã học hiểu nhiều kinh sách hoặc những sư thầy đang giảng các kinh thì có thể tìm đọc theo những chủ-đề trong phần mục lục chi tiết ở đầu sách.

Đối với những người muốn đọc lại hết những bài kinh được trích dẫn, thì tôi nghĩ họ nên đọc hết một Chương, rồi sau đó có thể đọc phần Giới Thiệu về Chương đó ở phần PHỤ LỤC sau sách, sau đó quay lại đối chiếu các ý nghĩa của từng bài kinh hay đoạn kinh. Sau khi đọc phần Giới Thiệu được dẫn dắt bởi thầy TKBĐ, quý vị không nên nắm giữ những lời giới thiệu đó vì chúng có thể làm xao lãng sự nhớ những lời kinh. Vì sự ghi nhớ lời kinh và chủ-đề giáo lý của nó mới là quan trọng!

(C) Các độc giả có điều-kiện đọc trên máy tính hoặc các thiết bị vi tính cầm tay, quý vị có thể bấm vào các đường dẫn trong cột MỤC LỤC tự động bên trái, phần các nội dung chủ đề, phần chú giải, và phần các danh mục cuối sách để lập tức nhảy tới ngay chỗ quý vị muốn tìm đọc. Bản dịch có trên trang daophatnguyenthuy.com.

(D) Mỗi chương sách gồm các Phần 1, 2, 3…; và trong mỗi Phần có thể có các Mục (1), (2), (3)…; và trong một số Mục lại có thể có những Chi Mục (a), (b), (c)… Theo thứ tự đó quý vị có thể tìm ra nhanh một đoạn kinh hay một bài kinh trong quyển tuyển tập này.

Trong phần PHỤ LỤC “Giới Thiệu Về Các Chương”, vị trí các đoạn kinh hay bài kinh cũng được ghi theo thứ tự đó. Ví dụ ghi: đoạn kinh I,1(1) có nghĩa nó nằm ở: Chương I, phần 1, mục (1); hoặc ghi: đoạn kinh IX,4(2)(b) có nghĩa nó nằm ở: Chương IX, phần 4, mục (2), chi mục (b).

(E) Xin lưu ý trước khi đọc: trong toàn bộ tập sách (nội dung các kinh, các chú thích và chú giải, phần phụ lục …) các chữ giải thích trong các ngoặc vuông […] là của thầy TKBĐ; một số giải thích trong ngoặc tròn (…) là của người dịch chỉ để làm rõ nghĩa của câu chữ ở đó mà thôi (quý vị có thể bỏ qua nếu thấy không cần thiết).

(F) Những chú-thích đã được để trong ngoặc […] là những chú-thích được trích dẫn từ bản dịch các Bộ Kinh. Cuối những chú-thích có đánh các số trong ngoặc ví dụ như (19), (380), (446), (1021) … đó là số của những chú-thích trong các BỘ KINH, và nhờ đó quý vị có thể tra đọc các chú-thích trong các BỘ KINH một cách dễ dàng.

(G) Những số chú-thích trong bản gốc của tập trích-chọn này đã khác đi ít nhiều, bởi vì người dịch khi trích chọn các kinh đã để thêm nhiều chú-thích có trong những kinh gốc thuộc các BỘ KINH, để cho người đọc được thêm nhiều chú-thích quan trọng của những đoạn trích đó.

(H) Bản dịch tiếng Việt phổ thông của Bộ Kinh Liên Kết (SN), Bộ Kinh Tăng Chi (AN), Bộ Kinh Trung (MN) cũng đã được dịch và hiệu đính hoàn thiện bởi cùng người dịch, và được in để ấn tống lần đầu vào đầu năm 2022. 

Quý vị nếu tìm thấy những từ ngữ hay câu chữ nào trong bản dịch có thể làm lệch ý-nghĩa của những kinh gốc, quý vị có thể góp ý kiến, người dịch sẽ rất cảm ơn. Email: lekimkha@gmail.com, hoặc ĐT: 0909503993.

Cuối cùng, cầu chúc cho mọi người đọc được dễ dàng, hoặc ôn đọc, tìm hiểu lại, hoặc những người mới có thể dễ dàng tiếp cận đọc hiểu những lời Phật đã dạy. Rồi cầu mong nhiều người nhìn ra những lẽ-thực của sự-sống và những hướng-dẫn tu tập hiệu quả mà Đức Phật lịch sử đã cố nói cho những Phật tử và dân chúng khác nhau suốt 45 năm cách đây gần 26 thế kỷ. Đó cũng là hy-vọng chân thành khi tôi dịch các Bộ Kinh và tập sách này.

Nhà Bè, những ngày cuối năm 2016 (PL 2560)
(hiệu đính và in 2022)

 

NỘI DUNG SÁCH:

Trích chọn các Kinh theo các chủ đề giáo lý

Phụ lục giới thiệu theo các chương