Trích chọn các Kinh theo các chủ đề giáo lý (bản In 2020)

Tỳ kheo Bồ-Đề
Lê Kim Kha dịch

Tuyển tập các Kinh theo các chủ đề giáo lý

Tuyển tập các Kinh theo các chủ đề giáo lý

 

Lời Người dịch

Kính gửi các Tăng, Ni, Phật tử và các độc giả:

(A) Quyển sách này là những bài kinh (hay đoạn kinh) được trích chọn theo các chủ-đề bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam như:

- Các sư thầy có thể dùng để trích dẫn và giảng rộng các lời kinh theo các chủ-đề cho các Phật tử.

- Các tăng sinh, sinh viên đang theo học ở các trường Phật giáo. Những người nghiên cứu cần tìm hiểu và trích dẫn các kinh.

- Các Phật tử và những người bắt đầu tìm hiểu Phật giáo muốn tìm đọc những lời dạy của Phật theo những chủ-đề mình muốn tìm nhưng họ chắc chắn gặp khó khăn vì những bài kinh đó nằm rải khắp trong tàng kinh lớn của Phật giáo. Và những người thời nay không đọc hiểu hết được các bản dịch có dùng tiếng Hán Việt của các vị sư thầy trước đây.

(B) Bản dịch tiếng Việt phổ thông này đã cố gắng diễn dịch đúng và đủ ý nghĩa lời kinh. Hy vọng quý độc giả có thể đọc hiểu được hầu hết. Khi đang đọc hiểu ý nghĩa của lời kinh, nếu không quá cần thiết thì không cần phải ngưng lại để đọc các chú thích, bởi vì những chú thích và luận giảng thường giải thích quá sâu xa, và lúc đó người đọc có thể bị lạc khỏi ý nghĩa đơn thuần của bài kinh đang đọc. Trừ một số câu hay đặc ngữ khó hiểu khi mới đọc lần đầu thì quý vị nên đọc phần chú thích chỗ đó.

Quý vị nên đọc từ đầu đến cuối như một “CÂU CHUYỆN LỚN” của Phật giáo. Những người đã học hiểu nhiều kinh sách hoặc những sư thầy đang giảng các kinh thì có thể tìm đọc những chủ-đề trong phần mục lục chi tiết ở đầu sách.

Đối với những người muốn đọc lại hết những bài kinh được trích dẫn, tôi nghĩ họ nên đọc hết một chương, rồi sau đó có thể đọc phần Giới Thiệu về Chương đó ở phần Phụ Lục sau sách, sau đó quay lại đối chiếu từng bài kinh hay đoạn kinh. Sau khi đọc lời giới thiệu được dẫn dắt bởi thầy TKBĐ, quý vị không nên nắm giữ những lời giới thiệu đó vì chúng có thể làm xao lãng sự nhớ những lời kinh. Vì ghi nhớ lời kinh và chủ-đề giáo lý của nó mới là quan trọng.

(C) Các độc giả có điều-kiện đọc trên máy tính hoặc các thiết bị vi tính cầm tay, quý vị có thể bấm vào các đường dẫn trong cột MỤC LỤC tự động bên trái, phần các nội dung chủ đề, phần chú giải, và phần các danh mục cuối sách để lập tức nhảy tới ngay chỗ quý vị muốn tìm đọc. Bản dịch có trên trang daophatnguyenthuy.com.

(D) Mỗi chương sách gồm các Phần 1, 2, 3…; và trong mỗi Phần có thể có các Mục (1), (2), (3)…; và trong một số Mục lại có thể có những Chi Mục (a), (b), (c)… Theo thứ tự đó quý vị có thể tìm ra nhanh một đoạn kinh hay một bài kinh.

Trong phần PHỤ LỤC “Giới Thiệu Về Các Chương”, vị trí các đoạn kinh hay bài kinh cũng được ghi theo thứ tự đó. Ví dụ ghi: đoạn kinh I,1(1) có nghĩa nó nằm ở: Chương I, phần 1, mục (1); hoặc ghi: đoạn kinh IX,4(2)(b) có nghĩa nó nằm ở: Chương IX, phần 4, mục (2), chi mục (b).

(E) Xin lưu ý trước khi đọc: trong toàn bộ tập sách (nội dung các kinh, các chú thích và chú giải, phần phụ lục...) các chữ giải thích trong các ngoặc vuông […] là của thầy TKBĐ; một số giải thích trong ngoặc tròn (…) là của người dịch chỉ để làm rõ nghĩa của câu chữ ở đó mà thôi (quý vị có thể bỏ qua nếu thấy không cần thiết).

(F) Những chú thích được để trong ngoặc […] là những chú thích được trích nguyên từ bản dịch các Bộ Kinh. Những chú thích đó có những số đuôi được ghi trong ngoặc như (380), (446), (53) … giống hệt như chúng đã được ghi trong bản dịch của Bộ Kinh đó. Ví dụ: chú thích số 4 trong Quyển này: được để trong ngoặc […], có số đuôi (380), tức là số chú thích được ghi trong bản dịch Bộ Kinh AN, kinh AN 3:36. Người dịch cố tình để nguyên số đuôi (380) để các độc giả có thể dễ dàng tra chéo hoặc tìm thấy ngay chú thích đó trong kinh đó của Bộ Kinh AN.

(G) Bản dịch Việt của Bộ Kinh Liên Kết (SN) và Bộ Kinh Tăng Chi (AN) cũng đã hoàn thành, và các kinh SNAN trong tập sách này là được trích từ đó luôn.

Quý vị có đóng góp để hoàn thiện câu chữ hay thuật ngữ nào người dịch sẽ rất biết ơn. Email: lekimkha@gmail.com, hoặc ĐT: 0909503993.

Cầu chúc cho mọi người dễ dàng đọc, hoặc ôn đọc, tìm hiểu lại, hoặc những người mới có thể dễ dàng tiếp cận đọc hiểu những lời Phật đã dạy. Rồi mong nhiều người nhìn ra những lẽ-thực của sự-sống và những hướng-dẫn tu tập hiệu quả mà Đức Phật lịch sử đã cố nói cho những thành phần Phật tử và dân chúng khác nhau cách đây gần 26 thế kỷ. Đó cũng là hy vọng khi tôi dịch tập sách này.

 

NỘI DUNG SÁCH:

Trích chọn các Kinh theo các chủ đề giáo lý

Phụ lục giới thiệu theo các chương

Về Tỳ Kheo Bồ-Đề & Lời Người Dịch

Toàn Quyển