ĐẠO PHẬT NGUYÊN THỦY

Lê Kim Kha

Địa chỉ: 027 My Hao, PMH, quận 7, Tp. HCM
Điện thoại: 0909 50 3993
Email: lekimkha@gmail.com
Website: http://daophatnguyenthuy.com

 

- Có góp ý hay hiệu chỉnh, xin quý vị gửi email: cnferts@gmail.com

- Liên hệ nhận sách ấn tống:

chú Bính

Thư viện Chùa Bửu Quang (Sài Gòn)
Điện thoại: 0908 47 5521
Email: dienngocdc@gmail.com

hoặc Kha

Điện thoại: 0909 50 3993
Email: cnferts@gmail.com

 

- Hỗ trợ về kỹ thuật:

Huỳnh Văn Thịnh
Email: huynhvanthinh@gmail.com
Điện thoại: 036331 6764